Rządowy program „MÓJ PRĄD”

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska, opracowało dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, rządowy program „Mój Prąd". Głównym jego celem jest zwiększenie ilości energii, produkowanej z mikroźródeł fotowoltaicznych.

Rząd Polski wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób noszących się z zamiarem posiadania instalacji fotowoltaicznej. Stworzono i wprowadzono w życie program pod nazwą „Mój prąd”, w ramach którego przewidziano zwrot 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej (maksymalnie 5.000 złotych). Oznacza to, że każda osoba fizyczna, która ma podpisaną umowę z Zakładem Energetycznym i pragnie posiadać własną minielektrownię, może liczyć na bezzwrotne dofinasowanie z programu rządowego. Zwrot kosztów zakupu i montażu paneli PV dotyczy tylko tych instalacji, których moc waha się w granicach od 2 do 10 kW. Z programu można skorzystać do 31 grudnia 2025 roku bądź też do wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na ten cel.

Wniosek o dofinansowanie do fotowoltaiki należy złożyć w siedzibie NFOŚiGW. Można zrobić to osobiście w formie elektronicznej, jak z pomocą Poczty Polskiej. Do wniosku należy dołączyć dowód finansowy, potwierdzający zakup instalacji PV.

Rządowy program „MÓJ PRĄD” – skorzystaj z dofinansowania i ulgi termomodernizacyjnej.

Osoby, które z różnych przyczyn nie otrzymały dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd”, mogą ponownie ubiegać się o przyznanie zapomogi, bez względu na ilość podejmowanych wcześniej prób. Dla beneficjentów programu przewidziano również dodatkowo korzyści. Jedną z nich jest skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona na odliczenie od wysokości osiągniętego, rocznego podatku dochodowego, pozostałej, nieobjętej dofinansowaniem, kwoty zakupu paneli PV. Zakup fotowoltaiki można odliczyć od podstawy opodatkowania w kwocie w wysokości nieprzekraczającej 53.000 złotych. Z ulgi podatkowej może skorzystać osoba będąca prawnym właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości- domu jedno lub wielorodzinnego. Warto dodać, że każde województwo w Polsce posiada również programy regionalne, w ramach których można starać się o dofinansowanie do zakupu paneli PV. Zasady udzielania wsparcia są podawane na stronach internatowych m.in. Urzędów Wojewódzkich.

Decydując się na zakup instalacji fotowoltaicznej, wiele osób obawia się wysokich kosztów, nie posiadając wiedzy o dofinansowaniach i ulgach, związanych z tą inwestycją, które sprawiają, że jest ona bardzo korzystna.