Niskooprocentowane kredyty bankowe i leasingi operacyjne dla firm

TESTW ciągu ostatnich lat wprowadzono wiele opcji finansowania instalacji PV, takich jak leasing operacyjny i kredyty bankowe na zakup fotowoltaiki. Dzięki pozyskanym w ten sposób środkom można zbudować własną minielektrownię.

W obecnym czasie banki coraz częściej udzielają wsparcia finansowego na zakup paneli PV. Odnawialne Źródła Energii cieszą się coraz większym zainteresowaniem firm i właścicieli gospodarstw rolnych, dlatego też wiele banków komercyjnych stworzyło system pożyczek i kredytów na zakup fotowoltaiki. Firmy mogą skorzystać z dwóch form pozyskania środków finansowych. Pierwszą jest leasing operacyjny na zakup fotowoltaiki. Zaletą korzystania z tego narzędzia finansowego jest fakt, że przez cały czas obowiązywania umowy leasingowej jej przedmiot, czyli panele PV, pozostają własnością leasingodawcy, zaś osoba uiszczająca opłaty leasingowe, może wykorzystywać je do swoich celów gospodarczych. Leasing na fotowoltaikę otrzymuje się bez przymusu przechodzenia długiej procedury bankowej. Raty za leasing można odliczać od swojego podatku dochodowego, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w tym gospodarstwa rolnego.

Inną metodą wsparcia finansowego, którego celem jest zakup fotowoltaiki, są kredyty bankowe. Wiele banków udziela tego rodzaju wsparcia, zarówno dla osób prywatnych, jak i właścicieli firm. Kredyt na panele PV różni się od typowych, bardzo popularnych kredytów konsumpcyjnych, głównie wysokością stopy procentowej i RRSO. Dodatkowym argumentem, który przemawia za wyborem tego rozwiązania, są niskie raty, mała prowizja bankowa oraz uproszczona do minimum procedura uzyskiwania kredytu.

Leasing operacyjny i kredyty bankowe na zakup fotowoltaiki - zalety tego rozwiązania.  

System fotowoltaiczny, zakupiony w ramach kredytowania, jest doskonałym rozwiązaniem dla tych osób, które nie mogą przeznaczyć własnych środków finansowych na ten cel. Spłata rat leasingowych bądź kredytowych, nie nastręcza żadnych trudności, gdyż można na ten cel przeznaczyć środki zaoszczędzone na rachunkach za zużycie prądu od lokalnych dostawców. Inwestycja w panele PV zwraca się po upływie 7 do 10 lat.

Finansowanie zakupu fotowoltaiki przy pomocy leasingu operacyjnego lub kredytu, to bardzo korzystne rozwiązania. Dzięki nim, nie trzeba inwestować własnych środków w zakup paneli PV, a jednocześnie  można cieszyć się z posiadania ekologicznego i darmowego prądu.